Wie zijn wij?

Projectpark is een samenwerking tussen Antoinette Gerichhausen van CINO, ontwikkelaar van de Juan y Rosa leermethode, en Jeroen Hollander van PONTE expertisecentrum hoogbegaafdheid. Deze samenwerking heeft als doel verrijkende projecten te maken met een onderzoekend en ontwerpend karakter voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong in groep 6 t/m 8.