Didactiek

Het idee is dat leerlingen zelfstandig met minimale begeleiding van de leerkracht met dit project aan de slag kunnen. Het project is daarmee inzetbaar voor zowel reguliere klassen als verrijkingsgroepen. De didactiek binnen het materiaal volgt de principes van het TASC-model (Thinking Actively in a Social Context), waarbij binnen het project de leerlingen zelf keuzes kunnen maken wat ze willen leren en welke eindopdracht ze willen kiezen maar met tussentijdse controle momenten. De leerling behoudt zijn autonomie in dit project. Op deze manier sluit de opdracht aan bij de interesse van de leerling, maar blijft de leerkracht controle houden over het eindproduct met vastgestelde kaders en doelen.

Projecten

Elk project bestaat uit 4 fasen. Deze fasen zijn gebaseerd op de stappen uit het TASC-model. In Projectpark noemen we deze fasen “trappen”, waarin de leerling steeds op een hoger denkniveau met het onderwerp aan de slag gaat.

Na elke fase moet de leerling steeds een aantal korte vragen beantwoorden, die gaan over zijn of haar leerproces. Op die manier wordt de leerling gestimuleerd kort na te denken over hetgeen hij of zij deze fase heeft geleerd of hetgeen hij of zij wil gaan leren in de volgende fase.